U jazierok poznáme viac druhov filtrácie
– Tlakové
– prietokové
– gravitačné

Súčasťou jazierko vej technológie sú UV lampy

Každé jazierko potrebuje Skimmer

Každé jazierko potrebuje dnovú vypusť

Do jazierka sa môže namontovať automatické dopúšťanie voda ktoré je použiteľné aj na bazény.

Do jazierok sa môžu namontovať rôzne atrakcie

Jazierkové osvetlenie