Dobrá studňa je investícia

Voda je základnou zložkou života, ktorou určite nikto z nás nechce plytvať. Načo neprimerane míňať pitnú vodu ak existuje riešenie, vďaka ktorému môže byť spotreba vody pod kontrolou? Vŕtaná studňa je priamym zdrojom nevyhnutnej kvapalnej tekutiny pre ľudský život a zároveň poskytuje maximálnu možnosť regulácie nad jej spotrebou. Dobrá studňa je preto bezprostredne pozitívnou investíciou do budúcnosti. Využívaním vody z vlastného zdroja je nielen možné ušetriť viac ako tretinu nákladov, ale aj prispieť k ochrane a udržaniu trvalých zásob pitnej vody. Priama návratnosť je závislá od viacerých faktorov ako – množstvo spotrebovanej vody a jej účel využitia; hĺbka studne, priemer potrubia a použitý materiál; lokalita, teda geologická stavba podložia; čerpacia technológia a celková náročnosť prevedenia.

Čerpadlá

Domáce vodárne

Príslušenstvo

Fotky