UV lampa je určená na to, aby eliminovala všetky vírusy a baktérie vo vode, či iné vodné mikroorganizmy. Špeciálne ide o elimináciu baktérií typu koliformné baktérie, do ktorých patrí obzvlášť nebezpečný druh E.coli (Escherichia coli). Väčšina jej kmeňov je neoddeliteľnou súčasťou tráviacej sústavy. Nájdeme aj tzv. patogénne druhy, ktoré zapríčiňujú tráviace ťažkosti, najmä rôzne hnačkové ochorenia. Medzi tieto nebezpečné druhy patria obzvlášť enterokoky. Ide o kultivovateľné mikroorganizmy (napríklad Cryptosporidium, Giardia), ktoré môžu zapríčiniť krvácajúce zápaly čreva, ktoré sú sprevádzané silnými hnačkami.