Penetrácie, opravné stierky, asfaltový izolačný lak, gumoasfaltová hydroizolácia. a iné.

Oplechovanie lišty

Izolačný pás

Fotografie