Kúpacie jazireka

Kúpacie jazero je zložené z dvoch častí. Prvá časť je kúpacia časť, je to najhlbšia časť jazierka s možnosťou vstupu. Kúpacia časť môže byť oddelená od regeneračnej zóny s pevným železobetónovým okrajom, vybudovaná z tvárnic alebo vyskladaná z vriec naplnených pieskom. Deliaca stena slúži na oddelenie substrátu od kúpacej časti. Druhou časťou nazývame regeneračnú zónu ktorá má hĺbku 0 – 100 cm. Je vyplnená substrátom a množstvom vodných rastlín. Vodné rastliny s pomocou mikroorganizmov vytvárajú vo vode biologickú rovnováhu. Jazierka môžu byt riešené bez technológie s rybami alebo bez rýb a s technológiou zvyčajne s rybami.