Úprava pitnej vody

Hygienické limity ukazovateľov pitnej a teplej vody sa musia dodržiavať na všetkých miestach, kde sa dodáva voda – vo vodovodných kohútikoch, sprchách ale aj v bazénoch.

Ak dopúšťame do bazéna už kvalitnú upravenú vodu tým znižujeme spotrebu chémie v bazéne a dostávame čistú vodu.

Zmäkčenie vody je nesmierne dôležité hlavne pri soľou upravenou vodou.